Hon’ble President of India Shri Pranab Mukherjee will confer the 52nd Jnanpith Award to eminent Bengali poet Shri Sankha Ghosh on 27th April 2017 in New Delhi

Board of Trustees

PAST BOARD OF TRUSTEES

Smt. Rama Jain, Sahu Shriyans Prasad Jain, Sahu Shanti Prasad Jain, Shri Sitaram Seksaria, Shri Mohanlal Goenka, Shri Chhotelal Sarawgee, Shri Mohanlal Jalan, Shri Mouli Chandra Sharma, Dr. Daulat Singh Kothari, Dr. Adinath Neminath Upadhye, Shri Mohan Lal Sukhadia, Shri Ashok Kumar Jain, Shri Akshaya Kumar Jain, Dr. Jyoti Prasad Jain, Shri Ganga Sharan Singh, Shri Sobhag Mal Jain, Shri Ramesh Chandra Jain, Dr. L. M. Singhvi, Dr. Sitakant Mahapatra, Shri T. N. Chaturvedi, Late Shri Alok P. Jain and Shri B. L. Joshi

 

PRESENT BOARD OF TRUSTEES

 

1. Smt. Indu Jain - President Emeritus

2. Smt. Aparajita Jain Mahajan - Life Trustee

3. Ms. Trishla Jain - Life Trustee represented by Shri Govind Swarup

4. Shri Swadesh Bhushan Jain

5. Justice Vijender Jain - President

6. Shri Mudit Jain

7. Shri S. K. Jain (IPS)

8. Sahu Akhilesh Jain - Managing Trustee